Sunday, February 23, 2014

വളര്ച്ച മുരടിച്ച തലസ്ഥാനം(paralyzed kerala capital )ഇതും കൂടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്ത് കൊണ്ടോ തിരുവനന്തപുരം ഇക്കാലത്ത് പുതു പണക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേശം അല്ല !!
കാര്യ കാരണങ്ങളു പലതാണ് എല്ലാം വിവരിക്കേണ്ടി വരും . തനി തിരുവനന്തപുരം കാരനെ അവന്റെ ഭാഷ ഉചാരനെം ശ്രവണ സുഭഗം അല്ലാ എന്ന കാരണം ,പിന്നെ ആ ദേശത്തിന്റെ കിടപ്പ് അങ്ങു തെക്കേ അറ്റം (മലയാളിക്ക് ഭാരത ദേശത്തിന്റെ /അന്യ ദേശത്തിന്റെ മറ്റേതു capital city ലും ചൂടും വെള്ളമില്ലായ്മയും തണുപ്പും ആക്ഷേപവും സഹിച്ചു ജീവിക്കും പക്ഷെ സ്വന്തം നാട്ടി പറ്റില്ലാ ),പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര് പൊതുവേ സുഘിമാന്മാരാ (പപ്പനഭാന്റെ ചോറു കഴിച്ചു ശീലിച്ചു) ബിസിനസ്‌ appetite ഇല്ലാ എന്നൊരു ധാരണ .


ഇനി ശെരിക്കും കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിഴിഞ്ഞം എന്ന ഇമ്മിണി ഒരു ബല്യ പഹയന് ; ഈ അറബിക്കടലില്‍  മുംബൈ തുറമുഖം കഴിഞ്ഞാല്‍  ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വല്യ മുതല്‍ കൂട്ട് തന്നെ ,പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വിഴിഞ്ഞു  കിടക്കും എന്തുകൊണ്ട് ? കാര്യം നിസാരം ;ഇതെങ്ങാനും വന്നാല ഇവിടുത്തെ അറബി കടലിന്റെ റാണിക്ക്  എന്തെങ്ങിലും സംഭവിച്ചാലോ ?എന്നാണെങ്കില്  അത്  ശെരി ആകാം .ഇനി അന്യ സംസ്ഥാന കാര്ക്ക്  --അതായത് തമിഴനു ഇതില്‍  താത്പര്യം ഉണ്ട് അതായത് ഇതങ്ങു കലക്കി കളയാമ്  എനാണെങ്ങില്‍  കല്ല്‌ വച്ച നുണ .(അവര്ക്ക് അവിടെ 3 നല്ല ഒന്നാന്തരം പോര്‍ട്ട്‌ ഉണ്ടാകാന്‍  പറ്റി  ഈ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടില്‍  ,ഈ കൊച്ചുകേരളത്തില്‍  ഇതൊരെണ്ണം വന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലാ ;എല്ലാ തുറമുഗങ്ങളും "well connected via NH 7 " അവര്ക്ക് ഒരു ആശന്ഗയും വേണ്ടാ ). പിന്നെന്താ ഗഡീ ഒരു തിരുകൊച്ചി സ്പെല്ലിംഗ്  mistake ?? ഉള്‍ വലിഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോള്‍  കാര്യം ഈ കൊച്ചുകേരളത്തിലെ നമ്മ മലയാളീസ്‌ തന്നെ --അതെ നമ്മള്‍  തന്നെ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയിപ്പിക്കുന്ന ചില ഖ! ധാരികള്‍  .ഇവറ്റ  നമ്മാലാരും അറിയാതെ അറബികളില്‍  നിന്നും ,മറ്റു big fishes നിന്നും trillion dollar പിരിച്ചു കള്ളപ്പണം ആയും ബിനാമി ആയും കൊച്ചിയില്‍  ഇറക്കീട്ടുണ്ട് .ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൊച്ചി container ടെര്‍മിനല്‍  വന്നില്ലെങ്ങില്‍  ,അവിടുത്തെ smart city വന്നിലെല്‍  ,അവിടെ realestate കുതിപ്പ് വന്നില്ലെങ്ങില്‍  .ഇതൊന്നും അറിയാതെ പാവം പൊതു ജെനം ഇങ്ങു തിരുവനന്തപുരത്തു ഒരൊറ്റ തനി നാട്ട്  ചാണ്ടിയോ / കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോ / കുഞ്ഞുമാനിയൊ / തലയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുത്തന്‍ രാഷ്ട്രീയ കാരെ വോട്ട്  ചെയ്തു ജെയിപ്പിച് ഇന്നുവരും നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പതിറ്റാണ്ടുകളായി  കാത്തിരിക്കുന്നു .ഇത് ഒരു വിഴിഞ്ഞം മാത്രം അല്ലാ പൊതുവായ തിരുവനന്തപുരം വളര്ച്ച മുരടിക്കാനും കാരണം ആകുന്നു 
references::
Technopark-phaseIII  

Tuesday, June 04, 2013

Communal Politics 2013

After 3 years of busy personal life back with commentary of controversial statements

Referring to my communal politics years ago nothing has changed in the "God's own country " and its Republic.Matters published and preached are making the STATE more bleeding taking away the secularism and freedom of speech- the cornerstones of democracy in this country  forseen by its Father!!!.


http://www.chandrikadaily.com/contentspage.aspx?id=22245

http://www.chandrikadaily.com/contentspage.aspx?id=22461


Its human to turn away from what you dont like !!!.But as a social being the way you protest and the congregation you are on ;you are supposed to obey the protocols  that prevail there!

http://in.news.yahoo.com/i-do-not-respect-the-national-song--bsp-mp-105152094.html


Saturday, April 10, 2010

Malayalam Cine en parasite

Malayalam acting industry was one of the most renowned one in the indian panaroma.The latest incidents make the situation pathetic.Malayalam films used to be in the top class ones in the annual film awards 5 years back.Gone are those golden days of malayalam cinema,One cant go to watch a new movie in theatre,you will be really disappointed.There hasnt been any new combinations and new technologies applied to the film making in this decade to malayalam cinemas.The net result is that most of the movies are flop ,the avg movies that make some collection (which are overhyped) are of the so called SUPERSTARS from the old-age.Only a handful of new actors (lead role) have appeared in the last decade.This really pathetic situation of the industry is often blamed on the television sop-serials and the reality shows.viewer statisfaction is often more than that of cinemas.The pain you take to go to a cinematheque and watch a same crappy comedies or sadennin scenes for a 2 hr movie ,if it doesnt turnout well obviously you would never turnout serously for the next turn.Thus malayalam cinema has lost its ground.

Steps were taken not in a professional manner ,rather emotinally.Ato AMMA (association of actors),Film chamber etc were formed to protect their own interest, not of the viewers.2 Years back AMMA released one notification so that none of the film actors would appear in television serials [:P] .Did it turnout well ?was the industry recovered from the pitfall? No way it was goin to recover unless the standard of movies were raised to higher levels.Since the notication in 2006 end there were only around 50 movie released in past 3years ..of those only 10 were of box office hits(which would stay in viewers mind).Now again Film chamber has also released a similar notification ,is it goin to make the situation better? Perhaps this would really close down the show!!

Both television and Bigscreen productions has to co-exist ,an artist cannot be restricted as acting only in one version.It would be like asking Sachin Tendulkar to play only in international cricket (Restricting in T20 and county).The similar situation existed in all over the world.Spanish movies are now a days produced by TVE` (national television form espaniola).In France also same scenario exist.The French movies have now a days recovered their state no;of productions have also increased.Why cant film makers think about introducing new talents and technology in to Film making rather than going the aristocratic ways.Thrash the old patterns,get into a new way of making movies.The majority of cost is not incurred in technology,its thrown away for publicity in the name of superstars.

Hope we can see a better tomorrow for Malayalam movies

Tuesday, April 07, 2009

Communal Politics

We are facing an another parliamentary election this 2009 Summer.Worlds biggest democracy,in its crucial decision making event is confronted with many challenges.A democratic system's definition as a whole is being challenged.The independence of subjects in their decision making day is being influenced by many non-political factors.This indian nation has a diversity from east to west and from north to south in all means (Culture,Religion,Looks).The major 2 political forces in the country are also portraying themselves; one as communal and the other as secular.But playing these two cards for the D-day its quite a tricky one.Are indians that much secular ? I don't think so because for a normal indian religion is the way of life.We are hearing about the formation of a 3rd front which is communist&secular.The first 2 forms of political groupings have tested and failed to draw lines whether they are communal or secular.The history has made it very clear that such stringent lines in bhartiya politics wont workout.So wht about the 3rd front ?Can they play any role in this ?

Communists in india are of marxists,indian,maoists.Of these marxists are the strong holds in kerala,tripura and west bengal.Maoists mostly in the north western provinces.The cadre party preaches secularism ,in war against the communal -so called fascists- forces in all their manifestos.So can they establish themselves in modern INDIA without the help of religious organizations?One can say that if such people volunteer to vote then they are welcome ,but we wont go to their places asking to vote; the so called politics.All the communists who come up in the lead role are expected to undergo the basic party classes...after which they are not supposed to be religious in their thoughts or deeds.But Christianity and Muhammadanism wont keep such people in their roles .So they would be singled out in the community.Indian Minorities are more organized than the majority ,a minority person would be singled out if he moves out from the religion.Here the modern communists have to redraft their manifesto.A complete secular india is not in agenda.The very recent examples of some candidates shifting from the communism to their religious organizations underlines this.The very recent declaration by Christian priests organization ,that they also want to be in politics presents a big challenge to our secularity in the elections.INDIAN democracy seems to be more on the communal sideline ,far away from the secular lines which we envision.

Thursday, December 04, 2008

The Modern Economy Explained

Once there was a little island country. The land of this country was the tiny island itself. The total money in circulation was 2 dollars as there were only two pieces of 1 dollar coins circulating around.

1) There were 3 citizens living on this island country. A owned the land. B and C each owned 1 dollar.

2) B decided to purchase the land from A for 1 dollar. So, now A and C own 1 dollar each while B owned a piece of land that is worth 1 dollar.

* The net asset of the country now = 3 dollars.

3) Now C thought that since there is only one piece of land in the country, and land is non producible asset, its value must definitely go up. So, he borrowed 1 dollar from A, and together with his own 1 dollar, he bought the land from B for 2 dollars.


*A has a loan to C of 1 dollar, so his net asset is 1 dollar.
* B sold his land and got 2 dollars, so his net asset is 2 dollars.
* C owned the piece of land worth 2 dollars but with his 1 dollar debt to A, his net residual asset is 1 dollar.
* Thus, the net asset of the country = 4 dollars.

4) A saw that the land he once owned has risen in value. He regretted having sold it. Luckily, he has a 1 dollar loan to C. He then borrowed 2 dollars from B and acquired the land back from C for 3 dollars. The payment is by 2 dollars cash (which he borrowed) and cancellation of the 1 dollar loan to C. As a result, A now owned a piece of land that is worth 3 dollars. But since he owed B 2 dollars, his net asset is 1 dollar.

* B loaned 2 dollars to A. So his net asset is 2 dollars.
* C now has the 2 coins. His net asset is also 2 dollars.
* The net asset of the country = 5 dollars. A bubble is building up.

(5) B saw that the value of land kept rising. He also wanted to own the land. So he bought the land from A for 4 dollars. The payment is by borrowing 2 dollars from C, and cancellation of his 2 dollars loan to A.

* As a result, A has got his debt cleared and he got the 2 coins. His net asset is 2 dollars.
* B owned a piece of land that is worth 4 dollars, but since he has a debt of 2 dollars with C, his net Asset is 2 dollars.
* C loaned 2 dollars to B, so his net asset is 2 dollars.

* The net asset of the country = 6 dollars; even though, the country has only one piece of land and 2 Dollars in circulation.

(6) Everybody has made money and everybody felt happy and prosperous.

(7) One day an evil wind blew, and an evil thought came to C's mind. "Hey, what if the land price stop going up, how could B repay my loan. There is only 2 dollars in circulation, and, I think after all the land that B owns is worth at most only 1 dollar, and no more."

(8) A also thought the same way.

(9) Nobody wanted to buy land anymore.

* So, in the end, A owns the 2 dollar coins, his net asset is 2 dollars.
* B owed C 2 dollars and the land he owned which he thought worth 4 dollars is now 1 dollar. So his net asset is only 1 dollar.
* C has a loan of 2 dollars to B. But it is a bad debt. Although his net asset is still 2 dollars, his Heart is palpitating.
* The net asset of the country = 3 dollars again.

(10) So, who has stolen the 3 dollars from the country ? Of course, before the bubble burst B thought his land was worth 4 dollars. Actually, right before the collapse, the net asset of the country was 6 dollars on paper. B's net asset is still 2 dollars, his heart is palpitating.

(11) B had no choice but to declare bankruptcy. C as to relinquish his 2 dollars bad debt to B, but in return he acquired the land which is worth 1 dollar now.

* A owns the 2 coins, his net asset is 2 dollars.
* B is bankrupt, his net asset is 0 dollar. ( he lost everything )
* C got no choice but end up with a land worth only 1 dollar

* The net asset of the country = 3 dollars.

************ **End of the story; BUT ************ ********* ******

There is however a redistribution of wealth.
A is the winner, B is the loser, C is lucky that he is spared.
A few points worth noting -

(1) When a bubble is building up, the debt of individuals to one another in a country is also building up.
(2) This story of the island is a closed system whereby there is no other country and hence no foreign debt. The worth of the asset can only be calculated using the island's own currency. Hence, there is no net loss.
(3) An over-damped system is assumed when the bubble burst, meaning the land's value did not go down to below 1 dollar.
(4) When the bubble burst, the fellow with cash is the winner. The fellows having the land or extending loan to others are the losers. The asset could shrink or in worst case, they go bankrupt.
(5) If there is another citizen D either holding a dollar or another piece of land but refrains from taking part in the game, he will neither win nor lose. But he will see the value of his money or land go up and down like a see saw.
(6) When the bubble was in the growing phase, everybody made money.
(7) If you are smart and know that you are living in a growing bubble, it is worthwhile to borrow money (like A ) and take part in the game. But you must know when you should change everything back to cash.
(8) As in the case of land, the above phenomenon applies to stocks as well.
(9) The actual worth of land or stocks depend largely on psychology.

Monday, November 17, 2008

Marriages &Children

Are u a family man? Are you planning to get married ever in this life? Are you a Divorced or a Widow(er)? Definitely you should have a rethink ,on the crime of marriage.All the religions describe marriage as AUSPICIOUS .But what about the outcome ,is that quite enjoyable .When a man or woman ties the knot they are signing the contract of life-that both would share the joy& sorrow ,the crests and troughs of the upcomin life.Even if you know eachother for a very long period of time (more than 2 years) ,can you totally judge a person his insticnts,obvioulsly you can expect how (s)he is goin to behave in a situation ,but you are not a final judge to close that case.Here the system of marriage is getting questioned. How can you get in to a life term contract with another person?Why can't a men and women live together in a society if they love each other ;and want to enjoy together.Is it because one section is considered weak ;since they are to be protected by some contract ? Or is it because the outcome of a live-in or marriage - the children are to be protected?
The question then points to the system of FAMILY.Children are expected to be under the family protection .Except in the Soviet era the modern times have never seen a child being considered as a part of a community(IT was there in the ancient Bharath,where children were sent to GuruKulas for education where they were totally depleted from parents till the age of 18).The modern day childern see their parents as their idol for character building .So a boy would idolise his pa and girl her mother ..till the age of 14 or 18 most of them are brewed like a brolier chicken (havin a brolier chicken in one go).They dont experience the outside world much ,they are denied the chance to communicate with the society.A person would strong only by his own experiences and experiments; of course some supervision is required.In the modern times we dont have a setup other than the family to take care of the children and ageold.A boy can never forgive his father ,likewise a daughter can for her mother.We should stop the system of marriages ,By that we find an end to the psychactric problems of men and women,the stress,their aging issues,no more divorces ,the dowry .People would become more creative and enthusiastic ,they would try many different things ,rather than settling for what ever they have.There is no point in life if you are with a person physically while you are fondling the memoires of another man/woman .Get out and start another .Obviously if u dread abt the soliltude of life then thinking defensively would create more problems ...enjoy your solitude ,till the next match.From Birth to death man is bothered abt eternity.Sex is all about body and death is leavin the body.You are a result of sex ,hence you have to leave the body once.Paradise is on this earth itself,enjoy your stay!!

Wednesday, September 03, 2008

Get the bottle, switch on TV, it's hartal again!

This is a warning bell for the state.The only state in India which depends on the money earned by those who live outside the state .The biggest consumer state in India ,with less than 10% produced of food requirement;there are no renowned industries .But the figures which ET reported makes feel how come a high literate state become such idiotic in its deeds.If a hartal is announced every one would sit inside the house because there is no protection outside on the streets.Politics is supposed to be the sound of majority ;its a way of expressing opinion NOT A WAY OF LIFE! .Its a pity that once a self sufficient state in food demand is now in such a state.
Has Communist Marxists/Congress has done any good in terms of progress ?